Busca Avanzada
ACTIVIDADES  
08/07/2014
ACUL impartirá charlas ás Asociacións de Veciños sobre os servizos financeiros e bancarios

Dada a enorme problemática que continúa suscitándose en torno aos servizos e produtos financeiros e bancarios para os consumidores, desde ACUL elaborouse un proxecto consistente na impartición de diversas charlas sobre a protección do usuario ante este tipo de servizos, que van dirixidas ás Asociacións de Veciños do Concello de Lugo.
 
Nas charlas trataranse, entre outros, temas de actualidade como a nulidad da cláusula chan das hipotecas, a contratación de produtos financeiros de alto risco, tales como swaps, participacións preferentes ou obrigacións subordinadas, ou o cobro de comisións indebidas por parte das entidades bancarias.

Así, no ano 2013, ACUL atendeu máis de mil consultas e reclamaciones fronte ao sector bancario, que ocupou o primeiro posto de sectores máis reclamados a través de ACUL polos lucenses, atopándose como o segundo sector máis reclamado o das telecomunicaciones móbiles e en terceiro lugar, o da enerxía eléctrica.

Para poder impartir a charla, que conta co financiamento do Concello de Lugo, a Asociación Vecinal interesada pode contactar con ACUL enviando un email á dirección acul@acul.é, ou no número de teléfono 982812022.